Aktuellt i föreningen

210918 - Stort tack till alla deltagare för er insats under höstens städdag.


210609 - Styrelsen har beslutat att köpa in ett hängparasoll till de röda borden och bänkarna, leverans inom kort.


210521 - Flagglinan har bytts ut, förhoppningsvis ska detta minska risken för framtida trassel.Återvinningsrum

Kompostering


Utanför återvinningsrummet finns två varmkomposter för hushållsavfall.

I komposten märkt med ett A läggs komposterbart material i form av matrester, frukt, grönt, kaffe och te, d v s sådant som annars läggs i gröna påsen.

I komposten som är märkt med ett B sker efterkompostering under ett år varefter jorden läggs ut i trädgården.


Kompostansvarig inom föreningen ansvarar för skötseln av
komposterna.